Aplikace pro hodnocení emocí

Děkujeme za Váš zájem o účast na projektu hodnocení výrazu tváře. Prosím, přečtěte si následující instrukce.

Hodnocení emocí probíhá ve dvou modelech - Spojitý VA a Klasifikační

Spojitý model Valence x Arousal

Kliknutím do obrázku VAmodel vpravo nahoře, případně tažením přiléhajících posuvníků vyberte bod v prostoru emocí. Na ose x je hodnota valence, tedy jak moc je pro sledovaný obličej emoce příjemná. Na ose y je hodnota arousal, tedy jak je sledovaný obličej z hlediska emocí aktivovaný.

Jako nápověda jsou v obrázku vypsány příklady nejčastějších emocí.

Model valence arousal

Klasifikační model

Po vybrání bodu ve VA modelu vyberte pomocí tlačítek emoci, která podle váš nejlépe popisuje zobrazený obličej. Vaše volba se nemusí shodovat s vybranými hodnotami Valence x Arousal.

Na další obrázek k hodnocení se dostanete kliknutím na tlačítko DALŠÍ.